top of page

מסעות שטח

logo-tov.png

מסעות השטח שלנו הם מתודה המתבססת על הטבע כבסיס להתמודדויות עם אתגרים וקשיים. היציאה מאזור הנוחות של הקבוצה והמפגש עם השטח מאפשר לימוד ותרגול תקשורת אפקטיבית, פתרון בעיות, יצירתיות ושיתוף פעולה. במסעות נשפר את תחושת המסוגלות והערך העצמי ונתחבר לחוזקות של הפרטים בקבוצה, מתוך שאיפה לגיבוש ושיפור הישגים במגוון תחומים. במהלך המסע המטיילים יתמודדו כקבוצה וכיחידים עם האתגרים שמזמן להם הטבע, וגם עם משימות שיטילו עליהם המדריכים, כגון מציאת מים, ליקוט מזון, בישול בטבע והקמת מחסה. המסעות הטיפוליים נבנים בהתאמה לסוג הקבוצה.

לפרטים ותיאום קבוצות שלחו הודעת WhatsApp כתובה ל-0503069922.

ציינו את הגילאים המשתתפים, מספר המשתתפים, ותאריך רצוי.

bottom of page